Vi erbjuder nu ett kanonpris för dig som kör Februari-Mars 2018 och du får följande:

  • 20 st körlektioner
  • Studiematerial + 1400 körkortsfrågor
  • Halkbana inklusive transport till Ljungby trafikövningsbana
  • Riskutbildning del 1


Kravet vi ställer på dig är att du fullt utnyttjar delarna i paketet senast den 31/3 2018

Du måste med andra ord vara beredd att köra aktivt under denna period.

Du skall även avlägga avgiften senast i samband med kursstart.

Platserna är begränsade och gäller i mån av resurser, vi reserverar oss för eventuell fullbokning.

Outnyttjade delar i paketet förfaller om dessa inte använts senast 31/3 2018 och återbetalas inte. Paketet är personligt och kan inte överlåtas.