B behörighet

   


   

  Körlektion B (bil)   40 min 

    500 kr

  5 körlektioner 

    2450 kr

  10 körlektioner 

    4800 kr

  20 körlektioner 

    9400 kr

  Lån av fordon vid uppkörning
  (inklusive 40 min uppvärmning)  

    1000 kr