B behörighet

 


 

Körlektion B (bil)   40 min 

  500 kr

5 körlektioner 

  2450 kr

10 körlektioner 

  4800 kr

20 körlektioner 

  9400 kr

Lån av fordon vid uppkörning
(inklusive 40 min uppvärmning)  

  1000 kr